Aanvraagformulier voor een bedrijfsstage bij de FOD Financiën

Aanvraagformulier

*Verplicht


Gegevens van de student*
Gegevens van de student*
Persoonsgegevens

Gevolgde opleiding(en)

Kennis, ervaring en vaardigheden Vermeld hieronder het niveau van uw taalkennis
Frans
Geen kennis
Elementair
Voldoende
Zeer goed
Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *


Nederlands
Geen kennis
Elementair
Voldoende
Zeer goed
Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *


Duits
Geen kennis
Elementair
Voldoende
Zeer goed
Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *


Engels
Geen kennis
Elementair
Voldoende
Zeer goed
Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *

Motivatie


Gegevens met betrekking tot de stage*
Gegevens met betrekking tot de stage*
Nadere gegevens over uw verwachtingen ten aanzien van de stagementor *
Nadere gegevens over uw verwachtingen ten aanzien van de stagementor *
Aanpassing van de werkpost wegens beperking, problemen of ziekte
Aanpassing van de werkpost wegens beperking, problemen of ziekte
Contractuele voorwaarden
Contractuele voorwaarden
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer