Kandidatuur voor een startbaanovereenkomst

Aanvraagformulier

*Verplicht


Gegevens van de kandidaat*
Gegevens van de kandidaat*
Persoonsgegevens


BE99 9999 9999 9999
Hoogst behaalde diploma

Kennis, ervaring en vaardigheden Vermeld hieronder het niveau van uw taalkennis
Frans
Geen kennis
Elementair
Voldoende
Zeer goed
Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *


Nederlands
Geen kennis
Elementair
Voldoende
Zeer goed
Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *


Duits
Geen kennis
Elementair
Voldoende
Zeer goed
Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *


Engels
Geen kennis
Elementair
Voldoende
Zeer goed
Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *

Motivatie

Professionele ervaring
Professionele ervaring
FAQ
FAQ
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bijlagen (Diploma)*1/ klik op zoeken naar een bestand
2/ kies je bestand
3/ klik op toevoegen
Zoek een bestandToevoegenAlles wissen