• BEDING VAN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID    Alle documenten op deze site zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.    Ook de gecoŲrdineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Er kunnen geen andere rechten of plichten aan worden ontleend dan die welke voortvloeien uit de goedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten; alleen de laatstgenoemde zijn rechtsgeldig.


    De Federale Overheidsdienst FinanciŽn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.