www.belgium.be Logo of the Belgian government
Een kantoor zoeken 
Log in (enkel voor medewerkers van de FOD Financiën) 

Contactcenter

U kan ons contacteren via het nummer 0257 257 57 (normaal tarief) of via ons online contactformulier.

Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar

 van 8 tot 17 uur voor alle eenvoudige vragen over:
• personenbelasting
• btw
• vennootschapsbelasting en vzw’s
• belastingen betalen of terugkrijgen
• registratie- en successierechten
• kadaster
• verkeersbelasting (enkel Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
• voorafbetalingen

 van 8u tot 12u en 13u tot 17u voor alle technische vragen over Tax-on-web, Tax-Calc, My Minfin, Info-Succ, MyRent, Intervat, Biztax, Finprof, Belcotax-on-web, VAT on e-services, Finelts, URBAIN

Opgelet!

Als uw vraag een inzage in uw persoonlijk dossier vereist, neemt u best contact op met uw lokaal belastingkantoor.


Een klacht over onze dienstverlening?

Als overheidsdienst hecht de FOD Financiën veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening.
Het is onze ambitie om onze manier van werken onophoudelijk te verbeteren om de burger een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Uw klachten zijn dus welkom. Aarzel niet om ze ons voor te leggen. Hoe meer concrete gegevens u ons verstrekt, hoe beter wij uw klacht kunnen behandelen.

Klachtenbeheer.